% Installation data for CPACK "rangemin.html" no_cpack('rangemin.html').